WeHelpen Groningen is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

 

Over gemeente Groningen

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving en dat mensen elkaar helpen waar mogelijk. 

Over MJD / Link 050

Op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg activeert de MJD op een laagdrempelige en breed toegankelijke manier mensen -en met name diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden- tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Daarbij wil de MJD mensen en organisaties met elkaar verbinden, om ze in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid van hun wijken te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren.

Over UMCG

Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. 

Voor ons zijn drie uitgangspunten vanzelfsprekend: 
. De patiënt als mens is leidend. 
. Wij pionieren in onderzoek. 
. Wij delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.

Over Beatrixoord

Beatrixoord is een locatie van het UMCG. Op deze locatie zijn het Centrum voor Revalidatie, een poli Cardiologie, het Tuberculosecentrum en het Pijncentrum gehuisvest. Wij sluiten aan bij de visie en missie van het UMCG.

Over Rabobank

Rabobank vindt het belangrijk dat mensen een aandeel in elkaar hebben en is een betrokken bank. Wij dragen bij aan het versterken van de woon en werkomgeving in Groningen door klanten of lokale partijen aan elkaar te verbinden. Samen bereik je meer dan alleen.

Over Humanitas

De vereniging Humanitas Groningen is een lokale vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas vergroot participatie en zelfredzaamheid en is ambassadeur van WeHelpen.nl 

Over Menzis

Menzis behartigt uw belangen in de zorg. We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt die betaalbaar blijft. We maken ons sterk voor solidariteit in de zorg: tussen oud en jong, gezond en ziek. Iedereen heeft namelijk recht op goede, betaalbare en veilige zorg, ook in de toekomst. Met als uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kwaliteit en de juiste prijs. 

Over gemeente Ten Boer

Ook de gemeente Ten Boer zet in op de cultuuromslag van de verzorgingsstaat. Niet alleen als gemeentelijke organisatie, maar de inzet van alle inwoners binnen onze gemeente is noodzakelijk om de cultuuromslag te realiseren. Om meer te gaan samenwerken is het van belang dat mensen elkaar beter leren kennen en elkaar accepteren zoals je bent . Wanneer mensen elkaar kennen, ziet men sneller naar elkaar om en kan men elkaar op bepaalde vlakken ondersteunen en wellicht versterken. De gemeente Ten Boer is relatief klein en dat moeten we uitnutten en de kans pakken om elkaar te leren kennen. Mede daarom is door de gemeente gekozen voor het inzetten van dorpscoaches. Zij helpen mensen om zelf de regie over hun leven weer op te pakken en problemen aan te kunnen. Wanneer ze mensen kennen is de kans van slagen groter dan wanneer men vreemd voor elkaar is. 

Over TSN Thuiszorg

TSN heeft een sterke lokale focus en staat dicht bij zijn  cliënten, medewerkers en sociale partners. Door inhoudelijke kwaliteit, efficiënte werkwijze en oplossingsgericht vermogen te combineren zijn we een betrouwbare zorgaanbieder. 

Over Zorgbelang

Zorgbelang Groningen komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg.   

Ons motto is: Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat! Ieder mens verdient goede zorg. Zorgbelang Groningen komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wij luisteren naar hen en zetten al 25 jaar hun ervaringen in voor echte verbeteringen in de zorg in Groningen. Duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.

Over MEE

MEE Groningen richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. De eigen kracht van mensen staat voor ons altijd centraal. Om tot het beste resultaat te komen, werken we nauw samen met andere organisaties, vrijwilligers en overige betrokken bewoners. Kijk voor meer informatie op website

Over De Noorderbrug

De Noorderbrug heeft van oudsher eigen regie en eigen kracht van cliënten hoog in het vaandel staan. ‘Goed leven, mooi werk en financieel gezond’ zijn de leidende principes.  

Respectvolle dialoog stimuleert eigen kracht en eigen regie van mensen. Door de respectvolle dialoog en de eigen regie is de weg open naar daadwerkelijk handelen.

Over ZIF

Het Zorg Innovatie Forum is een initiatief van eenenveertig zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven. We maken ons sterk voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid. Onze focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en op jeugdgezondheid.