Disclaimer

Wehelpen doet haar uiterste best om de informatie op de website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onjuist zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan wehelpen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten, wegens vermeende onjuistheden of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen. Wij stellen het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt via info@wehelpen.nl.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, beeldmateriaal en logo's. Wanneer je de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, dien je hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. Je kunt je verzoek met vermelding van het doel mailen aan wehelpen: info@wehelpen.nl.